dissabte, 26 d’agost de 2017


Tampoc és tan complicat,
entra per una petita esquerda
com una minúscula escletxa de llum
per un foradet que ens desconeixíem.

Imperceptible al principi es va engrandint
i sense cap mirament ocupa tot l'espai,
quan som conscients estem atrapats
i la dualitat és ara el nostre fer constant.

Alguns li diuen amor jo,
com ja sabeu tots,
li dic nosaltres, tu i jo.