dilluns, 28 d’agost de 2017


A l'amor li demano poca cosa
un full en blanc per omplir.

Temps per compartir
i motius per persistir.

Un bon grapat de sentiments
per mostrar-los amb orgull.

Una nit d'hores eternes
per sentir-te al meu costat.