diumenge, 3 de setembre de 2017


S ilencis

I ntims,

L làgrimes

E clipsant

N its,

C alfreds

I nabastables,

S ilencis