dilluns, 2 de maig de 2016

De l'amor


No en sóc d'escultor,

tampoc pintor,

ni tan sols un artesà de res,

i de poeta el que coneixeu.

Però sé que esculpir,

dibuixar o d'escriure

un sentiment tan noble,

només té un resultat posible,

i és la teva imatge.