dilluns, 2 de maig de 2016


Cadascuna de les bales traça llàgrimes de por en un infant,

cada llamp vermell suspés en l'aire és l'anunci de la mort propera,

una boira gris metàlica confon el dia i la nit entre crits sords,

algú havia posat preu a l'home i el preu era el no-res....cap, zero.


Per cada bomba malbaratada una fàbrica produïa un altra de més poderosa,

algú s'enriquia defensant els drets dels que que haviat moririen,

en nom de la por la destrucció era la millor defensa del poderós

i ell, amb un llibre de lleis a les mans, somreia pel bé del món.