dijous, 5 de maig de 2016


A un silenci de distància,
una carícia i un somriure
fets amb les mirades,
el sol fet d'estar junts.

A la brevetat d'un poema,
uns mots i un espai
creats entre i per nosaltres,
el sol fet de compartir.