dilluns, 21 de març de 2016


Definir l'amor...

Saps que el vius,
el reps i el dones,
arrela dia a dia
i, amb tot,
què dir?
No té comparacions,
adjectius ni verbs,
metàfores ni similars,
tota expressió és pobre.
Tants poemes fets,
emocionats de sentits
i celebrats de sentiments,
alhora insuficients.
És nostra la realitat!!
Tu i jo el compartim
i vivim la grandesa
d'un sentiment creixent,
fent de cada vivència
un nou gest
del propi amor.