dimecres, 31 de maig de 2017


Un degotar constant
amb cadències incertes.
Un petit toll d'aigua
alimentat d'aquest degotar.

Un altre degotar
amb el seu toll corresponent.
Dos tolls que coincideixen
i fan un sol cabal.

Com distingir cada toll?
El cabal si mai es divideix
portarà l'essència dels dos tolls.
Podria referir-me a la pluja
però jo parlava de l'amor.