dimecres, 31 de maig de 2017


Renuncies
N'estàs segur?
Faci el que faci renuncio.
Estimar, sí
com un fer natural,
espontani.
Estimar, sí
no sé viure d'altre manera,
inevitablement.

Però renuncies.
Sí, faci el que faci renuncio.
Conscient, sí
de que l'estimar no té preu
i negar l'amor es paga molt car.