dimecres, 31 de maig de 2017


Mentre endreço la rima
i repaso la mètrica,
la vida pasa
es merceix la flor
i acaba la primavera.