dilluns, 20 de juny de 2016


Què estàs buscant?
El coneixement i el tot.
Serà suficient?
Mai no he tingut prou.
On ho busques?
En la poesia.
Et sents complagut?
No, no, no...!!!!
I doncs, on busques?
En els seus ulls.
Què hi trobes?
Els sentiments.
Res més?
L'amor.
Ho buscaves?
No, ens hem trobat.
I ara què?
Ara, el present i res més.