dijous, 18 de febrer de 2016


Una nota al pentagrama repetida,
una, dues, tres, quatre...
El compositor no va trobar més traç,
una, dues, tres, quatre...
El so va compondre la seva millor sinfonia,
batec, batec, batec, batec...