dijous, 11 de febrer de 2016


Si de l'amor dubtes
haurem de ser amics
Si de l'amistat dubtes
Pot ser millor ser coneguts.
Si també d'això dubtes
serem simples estranys.
Desconeguts que es troben
i així tornar-nos a cupidejar.