dilluns, 9 de febrer de 2015


Ho he intentat, 
volia escriure, 
un poema, 
de silencis. 
No triguis, 
sense tu,
els sílencis,
no són.