diumenge, 22 de febrer de 2015

Acròstic o quasi.Sensible...
e namorada
n ovell
s ents
i cònica
b rollar
l' abraçada
e nvoltant-te.

Tendra...
e scalfa
n iuada,
d onant-me
r ecer
a lbirat.

Carinyosa...
a carona
r esols
i mpossibles,
n omés
(y)
o ndulant
s ilencis
a rdents.