dilluns, 3 d’agost de 2015


Escriu un poema,
un poema d'amor.
Un poema que parli de tu
i de mi i de nosaltres.
La primera paraula sigui amor,
la darrera un t'estimo
i entre mig ens farem l'amor.