divendres, 13 de novembre de 2015

Acròstic


Transcric aquest pensament
cautelós amb les paraules
disposat a no oblidar l'enyorança
de les hores viscudes amb tu.
Pentagrama en clau present
saborit a cada pessic de temps,
ment sàvia enriquida amb tu
lluitadora constant per ser,
salina escapant de la seva realitat.
Bona hora per aprendre camins
benaurada pels deus dels sentiments
rauxa de l'amor més complagut
dasat amb cura a la nostra cambra.