dilluns, 31 de juliol de 2017


El destí desborda un present auster,
fer un cingle i un altre i un altre,
és l'única motivació convergent
quan destí i present són una sola cosa
i la vida un rellotge que no volem aturar
no fos que el temps ens ancori al passat.