dimecres, 19 d’abril de 2017


Definició de poeta

Hi ha de totes les mides,
pes, alçades i enteniments...
vet aquí un de llargarut,
prim, curt de vista
i de ràpid fullejar.